Liên hệ trực tiếp:

Trường Phổ thông DTBT THCS Thạch Ngàn

nan-concuong-phothongdtbtthcsthachngan@edu.viettel.vn